Vzrůstající zájem o počasí a přímo i o pozorování bouřek může vést spoustu lidí k myšlence, že by bylo dobré také něco takového zkusit. Tento článek by neměl odrazovat potencionální zájemce, ale měl by být jakýmsi úvodem do problematiky pozorování konvektivních bouří, dávajíc čtenáři alespoň základní povědomí o tomto zajímavém koníčku, ale i rizicích s ním spojených. Zároveň může být připomenutím i pro zkušenější jedince, aby nikdy nezapomínali na bezpečnost a zdraví své i svých blízkých…

Znalosti
  Bez potřebných znalostí meteorologie a především bez znalostí bezpečného pohybu v okolí konvektivních bouří bychom se o stormchasing neměli vůbec pokoušet. Lov bouřek v podání naprostého laika nejspíš dopadne tak, že nic neuloví, nebo, v horším případě, bouřka uloví jeho a to doslova.
Naprostým základem by pro nás měla znalost podoby konvektivních bouří, jejich rozdělení a rizik s nimi spojených. Spolu s tím je nezbytné umět porozumět radarovým a družicovým snímkům, které nás budou při lovech vždy nutně provázet a podle kterých se budeme orientovat a rozhodovat jak dále postupovat. Velmi vhodné je znát nejen bouřkové mraky, ale i další druhy oblačnosti a především doprovodné jevy bouřek, které nám často mohou naznačit průběh i intenzitu bouře.

Zkušenosti
  Učený z nebe nespadl a to samé se dá říct o zkušenostech s lovem bouřek. I vzhledem k tomu, že se u nás tomuto koníčku můžeme věnovat pouze omezenou část roku, zkušenosti přibývají pomalu. Spousta vědomostí se dá sice dnes načerpat z internetu, dočíst v knihách, ale praxe je nenahraditelná. Pro první výjezdy za bouřkami proto doporučujeme kontaktovat někoho, kdo má již nějaké zkušenosti, aby vás vzal s sebou a ukázal, jak to chodí „tam venku“. Poměrně rychle se ukáže, že je spousta věcí, které se nikde nedočteme a které prostě musíme zažít a vstřebat. Navigování, sledování meteorologických dat, vyhledávání vhodných míst k zastavení, rychlé rozkládání a opětovné skládání techniky, „čtení oblohy“, umění se rychle a správně rozhodnout jak dál… to je jen pár základních technik, které jsou součástí každého výjezdu za bouřkami, které je nezbytné si časem osvojit.

Respekt
  Nabytí znalostí a osvojení zkušeností je nezbytným základem a předpokladem pro úspěšný lov bouřek, nicméně další a to neméně důležitou vlastností dobrého lovce bouřek je respekt k silám přírody. Funguje to ve všech oborech úplně stejně… jakmile si myslíme, že se nám nemůže nic stát, brzy se můžeme dostat do nepříjemností. Neznamená to, že když „přežijeme“ supercelu, tak že nás nemůže zabít ojedinělý blesk ze slaboučké bouřky.
Je zjevné, že lovec bouřek musí mít práh strachu a odvahy posunutý trochu víc oproti běžným lidem, ale nikdy bychom neměli strach potlačovat úplně. Strach by měl být tou záchrannou brzdou, která nás včas varuje, že už překračujeme všechny bezpečné limity a vtáhne nás do bezpečnosti auta nebo nám řekne: „Jeď už pryč“. Člověk by se nikdy neměl povyšovat nad přírodu nebo zlehčovat rizika spojená s bouřkami. Silná bouřka dokáže během chvilky připravit opravdové peklo na zemi a tam by se člověk neměl nacházet, pokud nechce přijít k úhoně na majetku nebo hůř – na životě.

Informace
Přístup k numerickým modelům, znalost předpovědi počasí a dostupnost radarových a družicových dat je nezbytná pro to, abychom vůbec mohli podniknout nějaký výjezd za bouřkami. Naprostou většinu těchto informací dnes získáváme z internetu, což přináší určitou výhodu i v tom, že stejná data jako doma při přípravě výjezdu můžeme mít i v terénu, za předpokladu, že vlastníme nějaké zařízení s mobilním přístupem na internet. Přístup na radarové snímky v terénu je nezbytností, chceme-li mít neustálý přehled o situaci. Samozřejmě je dle předchozích bodů nutné umět tyto informace správně analyzovat a podle toho plánovat svůj další postup.
Lehce se může stát, že se bez dostupných radarových dat dostaneme do nebezpečné situace, takže je v místech s problematickým připojením na internet vhodné být vždy opatrnější.

BESIPBezpečnost silničního provozu
Stormchasing je sice fascinující koníček, u kterého můžeme vidět hodně zajímavého, ale také o hodně zajímavého přijít, ale nikdy bychom neměli zapomínat na to, že je to jen hobby, které rozhodně nestojí za to, abychom se na silnici chovali agresivně, bezohledně nebo jinak omezovali ostatní účastníky silničního provozu.
Zároveň pamatujme také na vlastní bezpečnost. Parkujeme pokud možno vždy mimo vozovku, a pokud to nejde, tak vždy na přehledném úseku silnice, kde nebudeme bránit provozu. V takovém případě použijeme výstražná světla a nestydíme se nasadit reflexní vestu, když už se budeme pohybovat na silnici.
(Berme na vědomí, že na rozdíl od Ameriky není našinec zvyklý vídat lidi se stativy a fotoaparáty u silnice, takže buďme připraveni v lepším případě na udivené výrazy ve tvářích osob v pomalu projíždějících vozidlech a v horším případě na obtěžující individua.)

2+ – aneb domluvte si spolujezdce
  V souvislosti s výše zmíněnou možností, že bude někoho zajímat vaše technika v míře větší, než je vám příjemné, je vždy lepší být alespoň ve dvou.
Spolujezdec vám však daleko nejvíc pomůže při navigaci, sledovaní situace venku i na radaru, hledání vhodného místa k zastavení, což je v neznámé lokalitě k nezaplacení, a poté samozřejmě při samotném pozorování a dokumentování bouře, kdy se každý může věnovat něčemu jinému.
Pomoc při úklidu techniky během kvapného opouštění pozorovacího stanoviště, ať už je důvod jakýkoliv, je také velmi vítaná.

Komunikace
Nové znalosti či zkušenosti můžeme získat komunikací s ostatními podobně smýšlejícími lidmi. Nejlepší volbou je v současnosti diskuzní fórum nebo IRC na našich stránkách, kde se schází spousta zkušených lidí.
Pokud se hodláme vydat za bouřkou, kterou se už chystá také někdo pozorovat, je dobré se domluvit na jednom z následujících postupů… sejít se a pozorovat společně, nebo naopak bouři sledovat z různých míst, což může vést k její lepší dokumentaci. Jedné skupině snadno může uniknout něco, co dostane šanci vidět ta druhá. Každopádně v případě zajímavého pozorování je dobré informovat kolegy, kteří jsou „na stejné bouři“. Co kdyby to také měli možnost vidět, ale ještě si nevšimli…
Zároveň bychom měli být připraveni informovat záchranné složky, pokud bychom viděli, že někde hrozí nebezpečí.

První pomoc
Určitě není od věci znát základy první pomoci. Jak už bylo uvedeno výše, stromchasing není z nejbezpečnějších koníčků a není rozhodně vyloučené, že by se mohlo někomu z výjezdního týmu něco stát. Navíc, i díky tomu, že se jako lovci bouřek často pohybujeme po silnicích, kde není o nehody nouze, je dobré vědět, jak někomu případně pomoct. Pokud pak sledujeme silnou bouři, která působí škody, můžeme být prvními, kdo se dostane do zasažené oblasti, kde může někdo potřebovat pomoc.

Jídlo a oblečení
Tento bod se až tak netýká bezpečnosti jako takové, ale jeho dodržování povede k příjemnějšímu výjezdu, který pro posádku vozu nebude extrémně vyčerpávající. Musíme si uvědomit, že můžeme hravě strávit mnoho hodin v terénu bez možnosti občerstvení, a tak je vhodné mít s sebou minimálně zásoby pití, lépe však i nějaké to jídlo (ovoce, sušenky, energetické tyčinky,…) – něco, co vydrží v rozpáleném autě aspoň pár hodin nezkažené.
Zkušenostmi prověřené je mít s sebou i teplejší oblečení. Třicetistupňové teploty před bouřkou můžou po bouřce rychle klesnout až o 15 stupňů a studený vítr dokáže být velmi nepříjemný. Snadno tak podchladneme nebo nastydneme.

Taktnost
Tento bod je tak trochu navíc, ale asi je také dobré ho zmínit. Musíme si uvědomit, že rádi pozorujeme něco, co jiným může přivodit škodu. Samozřejmě to neděláme proto, že bychom někomu přáli něco špatného, ale berme na vědomí, že se to prostě ne každému musí zamlouvat. Pokud se pak náhodou dostaneme do míst, kde došlo ke škodám způsobeným počasím, měli bychom se zde pohybovat diskrétně a v případě průzkumu škod toto provádět pokud možno oficiálně za asistence odpovědných osob.


Související odkazy:

Checklist pro stormchasing – autor: J. Drahokoupil

Bezpečnost osob v blízkosti konvektivních bouří (bouřek) – dokument ČHMÚ

Smrtící blesk – autor: M. Vanžura

http://www.lightningsafety.noaa.gov/overview.htm – National Weather Service – Lightning Safety

http://www.youtube.com/watch?v=6OdL6Z7TAaYNWS Lightning Safety Awareness Message