Tento den jsme opět očekávali bohatou kupovitou oblačnost a bouřky z tepla. Po šesté hodině odpolední jsme se rozhodli pro výjezd z důvodu významné oblačnosti na severozápadě. Těsně před výjezdem jsme jíž mohli pozorovat cumulus congestus s mohutnou čepičkou „pileus“.

Cumulus congestus pileus - autor: Jan Drahokoupil

Pak jsme již směrovali na Slaný, kde jsme udělali cestou několik fotozastávek a snažili se zachytit vývoj oblačnosti.

Cumulus congestus - autor: Jan Drahokoupil  Detail vrcholu cumulu - autor: Miroslav Sedlmajer

Další zastávka již byla nad Slaným, kde se nám otevřel severozápadní obzor s mohutnými srážkami. Byli jsme téměř přesvědčeni, že tam musejí vypadávat kroupy, ale nepodařilo se nám to ověřit. V této době jsme již byli obklíčeni dalšimi prudkými srážkami, které se k nám přibližovaly ze  západu. Z obavy před kroupami z druhé bouře jsme se rozhodli sledovat první bouři a zůstávat tak v bezsrážkové oblasti mezi oběma bouřemi.

Mohutné srážky - autor: Miroslav Sedlmajer  Srážky na západě křižně osvětlené zapadajícím Sluncem - autor: Jan Drahokoupil

Jak jsme ujížděli a zároveň sledovali obě bouře, tak jsme se dostávali stále severněji. Dostali jsme se až téměř k Řípu, když jsme se rozhodli pro úhybný manévr, neboť druhé srážkové pásmo nás dohánělo, přičemž to první bylo již příliš vzdálené, načež jsme odbočili z hlavní silnice na odbočku do Radešína a zastavili. Ani jeden z nás se neodvážil vystoupit z  vozu a tak jsme fotili jenom se staženým okýnkem.

    Panorama jihovýchodního obzoru - autor: Jan Drahokoupil  Říp v srážkovém poli - autor: Miroslav Sedlmajer  Dramatická základna oblačnosti - autor: Jan Drahokoupil

Rozhodli jsme se pro postupný návrat a uzavřeli jsme tak jakési kolečko a octli se znovu ve Slaném, ale tentokrát na letišti. Zde jsme se rozhodli „utábořit“ a začali jsme zhotovovat série fotek zběsile na všechny světové strany:-) Tentokrát jsme byli obklíčeni téměř dokonale čtyřmi nebo pěti buňkami.

Pohled na jižně položený pás oblačnosti - autor: Miroslav Sedlmajer  Fotili jsme opravdu na všechny strany - autor: Miroslav Sedlmajer  Vykukující Sluncem osvětlený vrcholek oblaku - autor: Miroslav Sedlmajer  „Vykukující hlava“ - autor: Miroslav Sedlmajer  Srážky nad letištěm - autor: Miroslav Sedlmajer  Oblaky mamma na čnícím vrcholku - autor: Miroslav Sedlmajer  Panorama další přicházející bouřky od jihozápadu - autor: Miroslav Sedlmajer

Po třičtvtě hodině jsme vyrazili vstříc domovu neočekávajíc již žádný významný průběh dění. Cestou jsme ještě projeli poměrně intenzivním deštěm a viděli jsme několik blesků. Tak jsme zakončili několik dní, kdy se tvořily bouřky z tepla. Další dny už se nám bouřky vyhýbaly. Během celého výjezdu nás provázely poměrně intenzivní srážky, které zhoršovaly viditelnost, tudíž jsme nemohli dobře pozorovat elektrickou aktivitu. Přesto se nám poštěstilo vidět pár pěkných CG blesků. Asi dvakrát jsme se dostali do oblasti výtoku studeného vzduchu z bouří, kde jsme zaznamenali pokles teploty až o 10 °C (měřeno teploměrem v autě) – tuto tendenci jsme si později potvrdili i u brandýské meteostanice. Brandýsek nebyl přímo zasažen nejintenzivnějšími projevy bouřkové činnosti, avšak i přesto došlo k poklesu teploty o 7 °C během jedné hodiny.

Pro představu přikládáme animaci radaru za období 16:00–19:00 SELČ.

Pozorované jevy: cumulonimbus, cumulus, praecipitatio, blesk, mamma, pileus

Související odkazy:

Bouřky 26. a 27. 5. 2007 na střední Moravě – článek Michala Geryka

Oddělení radarových měření ČHMÚ – zpracování bleskových dat
Oddělení radarových měření ČHMÚ – radarové snímky ČR
EUMETSAT – Evropská organizace pro meteorologické družice