Čím dál větší zájem o počasí, rozvoj a velký rozmach digitálních fotoaparátů a konec konců i snadný přístup na internet jakožto zdroji aktuálních informací vede k tomu, že málokterá bouřková situace dnes unikne pozornosti veřejnosti. To nutně vede k tomu, že stránky tematicky zaměřené na počasí, ať už je to CHMI – www.chmi.cz, náš web – www.bourky.com, nebo další stránky, se dostávají čím dál více do podvědomí lidí a v  případě jakékoliv významnější bouřkové činnosti tak rapidně stoupá návštěvnost těchto serverů oproti běžným dnům. V souvislosti s tím nám lidé posílají nové a nové fotografie oblačnosti, mezi kterými se nezřídka objevují fotky jevů, které zbystří naši pozornost. Jedná se především o situace, kdy je na fotce zaznamenán oblačný útvar připomínající kondenzační chobot – trombu, nebo dokonce tornádo v určité fázi vývoje. Situace ale nebývá tak jednoduchá jako na tomto názorném příkladu.

Tromba u Blahové - autor: Tibor Csörgei

Často dostáváme fotky, kde je pozorovaný jev na první pohled jen obtížně určitelný a rozhodnutí, zda daný jev vůbec spadá do kategorie tromb/tornád, je velmi obtížné, ne-li nemožné. Problém bývá jednak v již zmíněné nejednoznačnosti určení na základě mnohdy jen jediné fotografie, ale často také v nedostatku dalších důležitých informací, které by dokázaly přiblížit situaci a/nebo popsat vývoj a chování jevu.

Mezi poměrně těžko určitelné jevy můžeme zařadit třeba následující sérii fotek od různých přispěvatelů.

Tromba - autor: Michal Janoušek  Tromba? - autor: Daniel Hubač  Pravděpodobná tromba - autor: Michal Janoušek  tromba nebo výstupný proud v podobě páry při bouřce u Nového Strašecí - autor: Tomáš Novotný

Pokud se pak objeví fotky podobné těm následujícím, zdá se, že situace je rázem jednodušší, ale opak je pravdou. Jedná se o nedávný případ tromby, která se objevila u města Slaný. První fotky se velmi rychle dostaly na internet na zpravodajské servery s tím, že by se mohlo jednat o tornádo. A zde je onen problém. Z žádné fotky, které byly v tu dobu k  dispozici, nebylo patrné, jestli se kondenzační chobot dotkl zemského povrchu, což je jedna z podmínek, abychom mohli o daném jevu hovořit jako o  tornádu. Případ to byl opravdu zajímavý, jednak díky velkému množství svědků, poměrně fotogenickému „chobotu“, i tím, že takto „vyvinutá“ tromba se vyskytla na radarově nevýrazné oblačnosti.

Tromba - autor: Vladislav Štorek  Tromba - autor: Vladislav Štorek

Případ si rozhodně zasloužil rozřešení, a tak jsme provedli terénní průzkum, kdy jsme se snažili najít místo případného dotyku se zemským povrchem. To se nám ale nepodařilo a to především proto, že jsme se posléze dozvěděli od jednoho z mnoha svědků, že pozoroval značnou část vývoje celého jevu s tím, že se ani jednou země nedotkl. S tímto zjištěním byla klasifikace tohoto jevu jednoznačná – jednalo se „jen“ o trombu.

Podobný scénář zažil loni Miroslav Provod při svém výjezdu za bouřkami. Pozoroval a natočil jev, který se také na první pohled jevil jako tornádo. Po provedeném průzkumu v místě očekávaného doteku se zemí pak Mirek našel vymýcený pás lesa. I místní obyvatelé poté potvrdili dotek se zemí a tak v tomto případě nebylo o čem pochybovat.

Fotka 11 - autor: Miroslav Provod

Ukázkou, jak má vypadat správné pozorování tromby nebo tornáda, je článek od Lukáše Rongeho – Tornádo a tromba dne 11. 7. 2007. Tornádo pozoroval společně s kamarádem J. šolínem, s kterým byl v telefonickém spojení. Oba udělali celou řadu fotek, které zachycují průbeh tornáda. Následující den provedli nutný terénní průzkum, přičemž nalezené škody na lesním porostu potvrdily výskyt tornáda.

Tornádo - autor: Lukáš Ronge  Tornádo vzdálené cca 400 metrů - autor: Jan Šolín

Z toho všeho vyplývá, že pokud se nám poštěstí pozorovat jev připomínající trombu nebo dokonce tornádo, je třeba udělat co nejvíce fotek nebo videozáznam celého jevu. V dnešní době digitální éry by to neměl být problém, jako dříve, kdy se fotilo jen na film (to byl náš případ tromby u  Brandýska z roku 2002, kdy jsme se prostě báli udělat fotku navíc, abychom neplýtvali snímky ve filmu). Prostě bychom se neměli spokojit s jednou fotkou a měli bychom se snažit pozorovat a zaznamenat celý průběh úkazu. Zároveň bychom měli bedlivě sledovat celou situaci a všímat si detailů, které by pak usnadnily pozdější identifikaci. Především bychom se měli zaměřit na strukturu, rotaci, doprovodné jevy, akustické projevy apod…

Shrnutí v bodech:

Nespokojte se pouze s jednou fotkou, udělejte jich co nejvíce.
Pořiďte videozáznam, máte-li čím.
Nebojte se použít fotoaparát v mobilním telefonu, nemáte-li nic jiného při sobě.
Pozorujte jev až do samého zániku, je-li to možné.
Zaznamenejte si čas, od kdy do kdy jste jev pozorovali.
Pokuste se určit světovou stranu a alespoň přibližnou vzdálenost jevu od vašeho stanoviště.
Jste-li schopni rozeznat rotaci, určete její směr – po/proti směru hodinových ručiček.

Při tom všem ale dbejte především na vlastní bezpečnost!!

Pokud se vám tedy podaří zaznamenat buď trombu = kondenzční chobot nebo dokonce tornádo, tak neváhejte a pošlete své materiály do ČHMÚ na TYTO kontakty. O svůj „úlovek“ se můžete poté podělit i s námi.


Související odkazy: