Jak bylo řečeno v sekci „O nás“, někteří z členů sdružení se podílí přímo i na výzkumných projektech a studiích zaměřených na konvektivní bouře v našem regionu. Zde můžete nalézt přehled prací, na kterých jsme se podíleli a jež byly prozatím publikovány. Věříme, že seznam se bude postupně rozrůstat o nové příspěvky.

Přechodné světelné úkazy související s bouřkovou činností

http://www.bourky.cz/download/prechodne-svetelne-ukazy-souvisejici-s-bourkovou-cinnosti/

Přednáška na téma databáze supercel na území ČR

http://www.youtube.com/watch?v=16R99NBgHtg

Upper tropospheric conditions in relation to the cloud top features of 15 August 2010 convective storms

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169809512003328

Forecasting challenges during the severe weather outbreak in Central Europe on 25 June 2008

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169809510003285

Two cold-season derechoes in Europe

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169809510003297

 

Další spolupráci s médii naleznete na stránce: http://www.bourky.cz/media/