Na této stránce najdete přehled aktuálně probíhajících projektů, na kterých se můžete společně s týmem Amatérské meteorologické společnosti podílet. U každého projektu je podrobně popsána problematika zkoumaných jevů a metodika jejich výzkumu, a proto Vám můžeme poskytnout cenné informace vhodné k porozumění těmto jevům. Zároveň Vás zveme k účasti na těchto projektech – svými pozorováními, fotografiemi, videi, ale i naměřenými daty můžete přispět k jejich dalšímu rozvoji a vyšší kvalitě.

Databáze derech v ČR a blízkém okolí

Projekt mapující výskyt a četnost derech nad Českou a Slovenskou republikou a přilehlými oblastmi.

Databáze extrémních jevů (ESWD)

Celoevropská databáze výskytu extrémních meteorologických jevů s negativními společenskými dopady. Umožňuje vkládání i kontrolu hlášení z území České republiky.

Databáze pozorování bouřek

Projekt zabývající se dokumentací, zobrazením a vyhledáváním bouřkových jevů na území ČR/SR.

Databáze supercelárních bouří

Projekt dokumentující výskyt a četnost supercelárních bouří nad Českou a Slovenskou republikou a přilehlými oblastmi.

Meteo data

Přehled aktuálně dostupných meteo aplikací vyvinutých Amatérskou meteorologickou společností ve spolupráci s ČHMÚ a partnerských aplikací.

Pozorování supercelárních bouří

Projekt popisující jednotlivé druhy supercel a návod na jejich pozorování.

SKYWARN CZ&SK

Projekt zabývající se vydáváním experimentálních předpovědí konvekcí a mezoměřítkových diskuzí.

T.L.E. – Transient Luminous Events

Projekt zabývající se pozorováním a dokumentací krátkodobých slabých záblesků nad silnými bouřemi: Red Sprites, Elves, Blue jets.

Tornáda a jevy příbuzné na území České republiky

Oficiální webová prezentace ČHMÚ a AMS-z.s. zaměřená na sledování případů tornád a jevů příbuzných na území ČR

Výboje typu CG a jejich interakce s povrchem Země

Pozorování bleskových výbojů typu mrak-země a případná dokumentace škod na povrchu Země.

Všechna pozorování budou průběžně doplňována.

Diskuzní fórum projektů – ZDE