Atlas halových jevů

Vítám vás u atlasu halových jevů pro širokou laickou veřejnost. Projekt HOP (Halo Observation Project) není jen o pozorování halových jevů, ale také se snažíme o osvětu v této problematice…

Přečtěte si více