INTERNÍ ŘÁD
občanského sdružení
„Amatérská meteorologická společnost – o.s.“

Se sídlem ve Velkých Svatoňovicích 277, PSČ: 542 35, reg. MVČR dne 16. 5. 2012 pod. č. j. VS/1-1/88869/12-R, IČ: 22612891
web: www.amaterskameteorologie.cz e-mail: info@amaterskameteorologie.cz

 1. Člen sdružení je povinen při registraci uvést pouze platné a pravdivé údaje.

 2. Člen sdružení je povinen vyvarovat se použití prostředků a aktivit poškozujících přímo či nepřímo sdružení, jeho jméno, pověst, pověst partnerů a členů sdružení.

 3. Člen sdružení je povinen chránit proti zneužití a vyzrazení své přihlašovací údaje ke službám poskytovaným občanským sdružením. V případě ztráty či zneužití přihlašovacích údajů je člen povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit předsednictvu sdružení.

 4. Člen sdružení je povinen zachovávat mlčenlivost o veškerých dokumentech, informacích, přihlašovacích údajích a skutečnostech, které mu provozovatel služby předá.

 5. Člen sdružení je povinen během kalendářního roku vykázat některou z následujících aktivit:

  • Účast v diskuzích na diskuzních fórech provozovaných sdružením
  • Dokumentace projevů popř. následků bouřkových jevů nebo jiných projevů význačného počasí

 6. Na vznik členství ve sdružení neexistuje právní nárok. Členové předsednictva si vyhrazují právo odmítnout žádost o přijetí bez udání důvodu.

 7. Členové předsednictva mohou udělit registrovanému členovi přístup k rozšířeným interním službám a aplikacím, které jsou provozovány sdružením, a to na dobu neurčitou.

 8. Čestný člen není povinen platit členský příspěvek a na čestné členy se nevztahuje povinnost aktivně se účastnit na chodu sdružení. Po dohodě s předsednictvem sdružení má právo na přístup k rozšířeným interním službám a aplikacím.


V Radostovicích - Smilovy Hory, dne 24. 5. 2012